Verder met Daan

Algemene voorwaarden

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 De aanbetaling dient binnen de aangegeven termijn (7 tot 14 dagen) aan Verder met Daan te zijn voldaan. Het resterende deelnamegeld dient uiterlijk acht weken voor vertrek voldaan te zijn.

1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of bij betaling van het volledige deelnamegeld, afhankelijk van het geboekte programma en de geboekte datum.

1.4 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, gelden de volgende voorwaarden. De aanbetaling is in geen enkel geval restitueerbaar. Annuleren kan tot twee maanden voor aanvang van het programma.  Daarna is er geen restitutie meer mogelijk, tenzij de plek opnieuw ingevuld wordt.

1.6 Indien de deelnemer niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het programma aan Verder met Daan te zijn doorgegeven.

1.7 Verder met Daan heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte of andere omstandigheden de lessen niet (meer) kan verzorgen. Verder met Daan zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

1.8 Verder met Daan heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de locatie van een retreat of training, bijvoorbeeld wanneer de locatie onverwachts niet beschikbaar is of wanneer andere locatie gerichte problemen zich voordoen. Verder met Daan zorgt in dit geval voor een kwalitatief vergelijkbare locatie of luxer. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

1.9 Verder met Daan heeft het recht een training/retraite te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte, negatief reisadvies of overmacht. De training/retraite zal dan verzet worden naar een later moment.  Alleen wanneer verzetten niet mogelijk is, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. Verder met Daan is niet verantwoordelijk voor geboekte vliegtickets en/of huurauto's.

1.10 Verder met Daan heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Verder met Daan zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van een cursus/retraite en het verstrekken van de juiste informatie.

2.2 Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Verder met Daan is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2.3 Lichamelijke en/of emotionele klachten (of andere bijzonderheden) dienen altijd voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent.

2.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Verder met Daan voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een cursus of retraite.

3. Huisregels

3.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.

3.2 Verder met Daan is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol met elkaar omgaan.

3.3 Behandel de locatie en haar omgeving met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

3.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

4. Verzekering

4.1 Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn tijdens een retraite verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten.

4.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

5. Vragen?

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Verder met Daan
Mei 2017